RULES AND DECISIONS APPLICABLE01/07/2019
cta-apply-b

RULES AND DECISIONS APPLICABLE

Meritus Plus d.o.o.

  • PRAVILNICI I ODLUKE
  • ZAŠTITA NA RADU
  • OSTALE POLITIKE DRUŠTVA

M+ Agent d.o.o.

  • PRAVILNICI I ODLUKE
  • ZAŠTITA NA RADU

Odluka o naknadi troskova putovanja na posao i s posla

Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaći

Odluka o povećanju osnovne plaće